ಸಂತೋಷದ ಕಲಿಕೆ

‘ಅರಿವು’ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅರಿವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ .ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ .ಉಳಿದ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ,ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಅರಿವು ಧ್ಯೇಯ

ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು.
  • ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ.
  • ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನ (ಅಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ).
  • ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.
  • ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕೆ.
  • ಖಾದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ (ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ್ದು).
  • ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ/ತತ್ವದ ಕಡೆಗೂ ವಾಲದೆ ಕಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕು (ಶುಕ್ರವಾರ-, ಫಲಾಹಾರ, ಸಾವಯವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಚಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು).
  • ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ.
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪಟ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದರ್ಧ ದಿನ ಸಹ ಮತ್ತು ಪಟ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು.(ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ).

ಅರಿವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು